מניעת שחיתות

לתשלומי שוחד ושחיתות עסקית ישנה השפעה הרסנית על כלכלות וארגונים. הם מעכבים התפתחות של שווקים, מבריחים משקיעים, מייקרים עלויות של פעילות עסקית, ומערערים את שלטון החוק ואת אמון הציבור במערכת הפוליטית והעסקית. כל זה מביא לפגיעה הן בעסקים והן ברווחה הכלכלית של המדינות והאזרחים.
אם בעבר, שוחד ושחיתות נתפסו על ידי חברות כאמצעי בלתי נמנע לביצוע עסקים בחו"ל, הרי שכיום תפיסה זו משתנה, לאור שינוי החקיקה והרגולציה הבינלאומיים, והחשיפה הגבוהה של ארגונים ומנהלים שלקחו חלק בשערוריות שונות.

בעשורים האחרונים, ארגונים בינלאומים כמו ה OECD וה Global Compact UN הצטרפו למאבק בשוחד ובשחיתות, ופועלים בניסוח קוים מנחים ואמנות לממשלות ותאגידים בנושא.

הטמעתה של תוכנית אפקטיבית למניעת שחיתות דורשת מאמץ נרחב ועקבי. הצעד הראשון לתוכנית כזו הוא קביעת מדיניות של אפס סובלנות (zero tolerance) ארגונית לשחיתות ושוחד. יש ללוות מדיניות זו בתוכנית יישום מפורטת, שתבטיח שכל עובד בחברה מודע לכ מרכיבי המדיניות, ומוכשר לפעול על פיה.

כמובן שמחויבות הנהלה לנושא היא קריטית להצלחה, מחויבות שצריכה להיות מתוקשרת לאורך כל החברה.
תוכנית מניעת שחיתות צריכה להתאים לסיכונים הייחודיים לארגון ולשוק שבו הוא פועל, ולהתייחס גם למי שפועל בשם הארגון כמו סוכנים, יועצים ונציגי מכירות.