חדשות וידיעות בתחום


אושר: חובת דיווח סביבתי לחברות ציבוריות
ועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות שיחייבו את החברות הציבוריות לדווח על השפעתן על הסביבה