שקיפות ודיווח

שיקולים ערכיים וחברתיים כחלק מתהליך קבלת ההחלטות

ממשל תאגידי, דיאלוג, שקיפות ודיווח (SOCIAL AUDITING & ACCOUNTABILITY) הוא קרוב לוודאי החדש והחדשני ביותר בין כל היבטי המעורבות החברתית של עסקים. מדובר בגישה ניהולית מתקדמת המטמיעה שיקולים ערכיים וחברתיים בדרך קבלת ההחלטות בארגון ובפעילות העסקית עצמה.
אימוץ גישה זו מחייב פתיחות ושקיפות מרבית, ואחד מתוצריה הוא דו"ח חברתי המתפרסם ונחשף לציבור. בדו"ח זה מדווח העסק על ההשפעה החיובית – או השלילית – של פעילותו העסקית על מחזיקי העניין השונים.

גם בימים של מיתון וצמצומים לא מוטלת בספק חשיבותם של הנכסים הבלתי מוחשיים של הפירמה ובהם אמון הציבור, נאמנות לקוחות, גאוות יחידה והמוניטין של העסק. דיאלוג עם מחזיקי העניין נובע מהכרה בחשיבותם של הנכסים הבלתי מוחשיים והנו גם בסיס לניהול סיכונים נכון ולהפחתת סיכונים כמו אבדן לקוחות, תביעות משפטיות או פגיעה במוניטין, וכן מהווה בסיס לניהול נכון של הסיכונים הכרוכים בתהליכי פיטורים והתייעלות.

שיפור תהליכים ובניית נכסים מסוג חדש
פירמות משקיעות משאבים רבים בשיפור התהליכים העסקיים מתוך הצורך להתמודד עם התחרות שבחוץ, ומתוך הרצון למצוינות. פירמה שמקשיבה למחזיקי העניין שלה, משפרת את התהליכים העסקיים תוך התמקדות בנקודות שאכן דורשות שיפור, ובונה לעצמה את אותם נכסים בלתי מוחשיים שמעלים את ערכה.

מוניטין, אמון הציבור, חיזוק המותג, נאמנות לקוחות, נאמנות עובדים ומערכת יחסים אמינה עם ספקים – הנם רק חלק מהנכסים הבלתי מוחשיים שמועצמים באותן פירמות שהשכילו להבין את החיוניות הטמונה בתקשורת אמיתית עם מחזיקי העניין.

מחקר שנערך על-ידי Tower Perrin בחן את הביצועים של חברות שניהלו דיאלוג עם חמש קבוצות של stakeholders: משקיעים, לקוחות, עובדים, ספקים וקהילות בהן החברה עובדת. בין החברות – אפלייד מטיריאלס, סיסקו, קוקה קולה וג'נרל אלקטריק. ערך המניות בשוק של חברות אלו נבחן לאורך 15 שנה. נמצא כי בהשוואה למדד S&P 500, חברות אלה הצליחו פי שניים. סך ההחזר על ההשקעה היה גבוה מ- 43% בעוד שההחזר הממוצע במדד S&P 500 היה 19% בלבד.

החברות המובילות בעולם מישמות הגישה
פירמות רבות בעולם כבר הבינו את יתרונות הגישה והיא מיושמת בהן בהצלחה. על אף ה"נשימה הארוכה" הדרושה לתהליך, המחויבות לו רק הולכת וצוברת תאוצה. בין הפירמות המיישמות את גישת ה- Accountability בעולם ניתן למצוא את הפירמות הבאות:
Body Shop International, Shell, British Telecom, Levi's, Nike, Cable & Wireless, Ford motors.

בישראל מצוי הנושא בחיתוליו. אין ספק כי הפירמות הראשונות שמתחילות היום לאמץ את הגישה ייהנו לא רק מיתרונותיה הרבים, אלא גם מהיותן מובילות הדרך ומעצבות הנורמות בתחום.

קישורים
הקוד לניהול חברתי בעסקים: עקרונות וקריטריונים לממשל תאגידי

AccountAbility | Setting the Standard for Corporate Responsibility and Sustainable Development
מטרת המכון היא לחזק את המחויבות החברתית וההתנהגות האתית של קהילת העסקים ושל ארגונים ללא מטרות רווח. המכון פועל לקדם דיווח חברתי ואתי ומעקב אחריו, פיתוח סטנדרטים והסמכות לאנשי מקצוע מהתחום. האתר מספק מידע על accountability כולל התפתחויות האחרונות, קישורים ומידע על כינוסים בנושא.

Global Reporting Initiative
באתר ניתן למצוא את התקן הבינלאומי GRI GLOBAL REPORTING INITIATIVE . התקן מתווה מתכונת אחידה ומפורטת למבנה ולתכנים של הדו"ח החברתי. מתכונת הדיווח על פי תקן זה כוללת ארבעה פרקים עיקריים: חזון ואסטרטגיה, פרופיל העסק, מדיניות ושיטות ניהול וביצועים. הפרק בדבר ביצועי העסק כולל רשימה מוגדרת של מדדים כמותיים ואיכותיים עליהם יש לדווח, בנוסף למדדים שהוגדרו במסגרת הדיאלוג עם מחזיקי העניין. רשימת המדדים מקיפה ומכילה מדדים כלכליים, סביבתיים וחברתיים, ומאפשרת השוואה, הן בין ביצועי חברות שונות והן בין ביצועי אותה חברה על פני מספר שנים.