IGU


תעודת זהות
האיחוד הבין לאומי של חברות הגז-IGU, הינו ארגון גג ללא מטרות רווח של מרבית חברות הגז בעולם.
הארגון קם בשנת 1931 והמשרדים שלו נמצאים כיום באוסלו, נורווגיה.
הארגון מונה כ-120 חברות שמהוות 95% מכלל תעשיית הגז העולמית, בשלבי החיפוש, קידוח ושאיבה (UPSTREAM) ועד שלבי הזיקוק, הובלה והאספקה (DOWNSTREAM). הארגון משמש כדובר הרשמי של כלל חברות הגז העולמיות כמו Repsol, ENI, BG group, Shell, ועוד.

הארגון שם לעצמו למטרה לקדם את הגז כמשאב בר קיימא בשוק האנרגיה העולמי תוך נתינת דגש לקידום התחום הפוליטי, טכני וכלכלי של התעשייה. הארגון מעודד מסחר בגז דרך תמיכה במדיניות לא מפלה, שקופה ונקייה משחיתות מצד החברות. בנוסף IGU מעודד תחרותיות בשוק הגז העולמי על ידי תמיכה בפיתוח טכנולוגיות בתעשיית הגז שמשאירות טביעת רגל מינימלית על הסביבה תוך שימת דגש על בטיחות בשלבי הייצור, הובלה ואספקה. הארגון תומך בשיתוף טכנולוגיות ופועל לקדם את שיתוף הפעולה בין החברות השונות בתעשייה תוך שימת דגש על בטיחות בשלבי הייצור, הובלה ואספקה ועידוד החברות לפתח ולשפר את שירות הלקוחות שלהן.

הארגון מחזיק ועדה מטעם עצמו שמפקחת על החברות השותפות בארגון ובוחנת שהן עומדות בסטנדרטים שעליהן התחייבו.
מדי שנה מוציא הארגון דו"ח פעילות של החברות השותפות ושל הארגון עצמו.
הארגון שם דגש על קידום הגז כאופציה אנרגטית נקייה ביחס לנפט ופחם ומדי שנה מקיימת את כנס WGC-World Gas Conference שבו מוצגים מיטב החידושים הטכנולוגים בתחום הגז ומוגשים דו"חות פעילות של החברות.

IGU_Infographic_v10_950x440-01