ISO


תעודת זהות
ארגון ה-ISO הוא ארגון וולונטרי ועצמאי ללא מטרות רווח שמשמש גג ל-165 מדינות ברחבי העולם. הארגון שם לעצמו למטרה להציב סטנדרטים של:

    • בטיחות
    • יעילות
    • איכות של מוצרים
    • מערכות ושירותים

מאז הקמתו פרסם הארגון יותר מ-19500 דו"חות בתחומים שונים ממוצרי טכנולוגיה דרך ענף המזון והחקלאות ועד למוצרי בריאות. הארגון קם בשנת 1946 כאשר 25 נציגי מדינות נפגשו במכון להנדסה אזרחית בלונדון והחליטו על הקמה של ארגון בכדי ליצור האחדה ברמת הסטנדרטים של מוצרים מתחומים שונים ברחבי העולם. כיום הארגון מחזיק 3368 פאנלים מתחומים שונים שמטרתם ליצור ולעדכן את הסטנדרטים בתחומם.

סטנדרטים- הסטנדרטים של ISO נקבעים על ידי פאנל שמורכב ממומחים מכל העולם, נציגי ארגוני צרכנים, נציגי ממשל ונציגי ארגוני NGO שמתכנסים בקבוצות בתחומם ומגבשים יחד את הסטנדרטים השונים. לאחר שהם מגבשים טיוטה ראשונה הם מעבירים את זה למדינות החברות בארגון בכדי שאילו יעבירו את הערותיהן. רק לאחר שנערכת הצבעה ומתגבש רוב מוחלט לקבלה של הסטנדרטים הם הופכים לתו תקן של ה-ISO. הארגון אינו קובע לאילו מוצרים ותחומים הוא מגבש סטנדרטים אלא עונה על דרישות וצרכי השוק שמובאים בפני הארגון על ידי החברות השונות בתעשייה העולמית.

הארגון מביא תועלת טכנולוגית, חברתית וכלכלית לחברות בו. הסטנדרטים מאפשרים ליצור האחדה ברמת המוצרים והשירותים בשוק וכתוצאה שוברים מחסומים של מסחר בין לאומי. מוצרים שמוכרים תחת תו התקן של ISO מאפשרים לצרכנים לדעת שהמוצרים בטוחים, יעילים וטובים ולסביבה. המחקר שממתקיים דרך פעילות הארגון נגיש ופתוח לכל המדינות החברות בו ומאפשר שיתוף טכנולוגיה ומידע בכל העולם. בנוסף הם מאפשרים לעסקים ומדינות ברחבי העולם לפעול על פי הסטנדרטים המתקדמים ביותר ובכך הגביר את היעילות, איכות ובטיחות העבודה וכתוצאה חוסכים בהוצאות, מגבירים את שביעות רצון הלקוחות, פותח גישה לשווקים חדשים ומאפשר להפחית את הפגיעה הסביבתית כתוצאה מפעילות העסק.