World Ocean Council


תעודת זהות
מועצת האוקיינוס העולמית היא שותפות עסקית בינלאומית לאחריות תאגידית באוקיינוס.
חזון הארגון הוא אוקיינוס גלובלי פורה ובריא, שימוש בר-קיימא, כשהפיתוח והניהול בידי קהילה עסקית אחראית גלובאלית.
המועצה מייצרת קהילה עסקית חוצת סקטורים המשתפת פעולה לקיום "אחריות אוקיינוס תאגידית".

הWOC הוא הארגון הבינלאומי היחיד שמביא מגוון רחב של תעשיות אוקיינוס כדי לטפל בקיימות העולמית של הים ע"י השגת היעדים הבאים:

  • קהילה בינלאומית נמרצת מנהיגת בר-קיימא וגישה למשאבים ואיזורי אוקיינוס ע"י חברות אחראיות.
  • קהילה עסקית הפועלת באוקיינוס ומודעת לכל תהליכי מדיניות האוקיינוס ומחוייבת לבעלי העניין באוקיינוס.
  • שיתוף פעולה תעשייתי בין מגזרים, פתרונות יעילים מעשיים וחסכוניים המבוססים על מדע סביבתי-ימי.
  • שיפור ביצועים סביבתיים של תעשיות האוקיינוס באמצעות שיפור מתמיד של נהלים ותקנים.
  • שיתופי פעולה של מנהיגות בתעשייה הימית באיזורי ים גיאוגרפיים מועדפים.
  • הבנה הדדית משופרת בין תעשיית האוקיינוס, דיאלוג בין מגזרי מוגבר, והפחתת קונפליקטים בנוגע לשימוש באוקיינוס.
  • תמיכה של התעשייה והשתתפותה במדי ימי משופר.

WOC

לתוכניות העבודה השונות של WOC – לחצו כאן