ConocoPhillips 2014

.

חברת האנרגיה האמריקאית ConocoPhillips היא אחת מחברות הקידוח, שאיבה ויצור גז ונפט הגדולות בעולם. החברה פועלת ב-25 מדינות ברחבי העולם מאמריקה הצפונית דרך מדינות אמריקה הלטינית ועד לאסיה ואפריקה. בשנת 2014 הפיקה החברה בממוצע כמויות חומר גלם שוות ערך ל-1540 חביות נפט ביום. הכנסות החברה לשנת 2014 הסתכמו ב- 55.5 מיליארד דולר, והרווחים ב-6.6 מיליארד דולר. החברה מעסיקה מעל 19 אלף עובדים מתוכם 27% הן נשים ו-47.5% הם עובדים שאינם מארה"ב. 19% ממשרות הניהול בחברה מאוישות על ידי נשים ו-49% מאוישות על ידי מנהלים שאינם מארה"ב.
מסגרות אחריות תאגידית- IPIECA, API
אינדקסים אתיים- GRI, EITI, CDP, DJSI

בטיחות בעבודה ובסביבה- בשנת 2014 הטמיעה החברה את תוכנית "8 החוקים להצלת חיים" בקרב עובדיה, מה שתרם לצמצום כמות התאונות הרציניות במהלך פעילותה ב-35%. התוכנית מתווספת למערכת הבטיחות HSE שכבר הוטמעה בתוך פעילות החברה ומאפשרת לזהות ולהעלים סיכונים בטיחותיים. החברה תומכת בתוכנית OSHA של משרד התעסוקה האמריקאי שמציבה סטנדרטים ליצירת סביבת עבודה בטוחה ובריאה לעובדיה.

פעילות סביבתית- קונוקופיליפס נוקטת בגישה סביבתית הבוחנת את פעילותה כחלק מ- LCA (Life Cycle Assessment) בכדי לקבל תמונה רחבה ומושכלת בעת גיבוש מדיניותה. כך לדוגמה באינדונזיה התקיים פרויקט יבשתי בקווי הצינורות היבשתיים של החברה בסומטרה במסגרתו מופו הנקודות הרגישות מבחינה אקולוגית בכדי שיהוו חלק מהשיקולים בעת קבלת החלטות או מקרי חירום. במערב אוסטרליה תומכת החברה במכון לשיקום צבי ים, ובאלסקה מאז 2006, החברה מסייעת לרשות חיות הבר בארה"ב לנטר את תנועתם של דובי הקוטב. דגש נוסף של החברה נוגע לפעילות להפחתה ומחזור השימוש במים נקיים, כך לדוגמה באתר החברה איגל-פורד, טקסס, החברה עושה שימוש במים ממוחזרים או אפורים לצורך פעולת הפיצול של פצלי השמן ובצפון מערב אוסטרליה קיימה סדרה של ניסויים במי תהום ומי אוקיינוס בכדי לנטר ולהבין את השפעות פעילות החברה על החי המקומי ואיכות המים.

15-0175 SD Approach Graphic-Final-547x470_Web Dimensions

פעילות עם בעלי עניין- לצורך קידום דיאלוג בינה לבין בעלי העניין, קונוקופיליפס הובילה שורה של צעדים כמו פיתוח מערכת דיווח חיצונית בה יכולים בעלי העניין לעשות שימוש, הטמעה של קורסי הכשרה בנושא זכויות אדם למנהלי מתקנים באתרי החברה ברחבי העולם וחיזוק ההנחיות לעובדים בנושאי בטיחות, סביבה וחברה מול בעלי העניין. החברה גם שמה דגש על שקיפות פעילותה בהתאם לסטנדרטים של ה-EITI במדינות כמו ניגריה, אינדונזיה ועוד. בנוסף לדיאלוג הפתוח פועלת החברה לתמיכה בקהילות מקומיות ובשנת 2014 תרמה 50 מיליון דולר לפעולות שונות כמו שימור האקוסיסטמה הימית בקרבת שני איים במזרח אינדונזיה, ותמיכה ועזרה לשיפור הידע של מורים בבתי ספר בחטיבת ביניים ביוסטון טקסס.