ConocoPhillips 2015

חברת האנרגיה האמריקאית ConocoPhillips היא אחת מחברות הקידוח, שאיבה ויצור גז ונפט הגדולות בעולם. החברה פועלת ב-21 מדינות ברחבי העולם מאמריקה הצפונית דרך מדינות  אירופה, אלסקה, קנדה, אסיה והמזרח התיכון. בשנת 2015 הפיקה החברה בממוצע כמויות חומר גלם שוות ערך ל-1,589 חביות נפט ביום. הכנסות החברה לשנת 2015 הסתכמו ב- 30.9 מיליארד דולר, והפסידו כ1.7 מיליארד דולר. החברה מעסיקה מעל 15,900 אלף עובדים מתוכם מתוכם 50% הם עובדים שאינם מארה"ב.
מסגרות אחריות תאגידית- IPIECA
אינדקסים אתיים- GRI,  CDP, DJSI

בטיחות בעבודה ובסביבה- בשנת 2015 המשיכה החברה עם תוכנית "8 החוקים להצלת חיים" בקרב עובדיה, מה שתרם לצמצום כמות התאונות הרציניות בשנת 2015 ב-32% לעומת 2014. התוכניתת מתווספת למערכת הבטיחות HSE שכבר הוטמעה בתוך פעילות החברה ומאפשרת לזהות ולהעלים סיכונים בטיחותיים. החברה תומכת בתוכנית OSHA של משרד התעסוקה האמריקאי שמציבה סטנדרטים ליצירת סביבת עבודה בטוחה ובריאה לעובדיה.

להורדת הדוח השנתי המלא של קונוקופיליפס- לחצו כאן.