Fenosa Gas Natural 2014


חברת פנוסה גז טבעי היא חברה ספרדית שמספקת גז ללמעלה מ-30 מדינות 5 יבשות שונות. החברה היא הספקית המובילה של גז לאמריקה הלטינית (יותר מ-7.2 מיליון לקוחות). 31% מהגז של החברה מגיע מאלג'יריה והיתר מטרינידד טובגו, ניגריה, נורווגיה ועוד. בשנת 2014 הכנסות החברה עמדו על 24.7 מיליארד אירו.
אינדקסים אתיים- DJSI, FTSE4Good, 4 AA1000APS standard, GRI
מסגרות אחריות תאגידית- UN Global Compact, UNESA , OECD

פעילות סביבתית- בשנת 2014 המשיכה החברה במגמת צמצום פליטות גזי החממה הנפלטים ישירות מפעילות החברה ל-19.8 טון (ירידה של כמעט טון שלם מהשנה הקודמת). עם זאת כמות פליטות סלפור SO2) ) וניטרו-דיאוקסייד (NOx) עלתה לעומת שנים קודמות וכמות פליטות המתאן נשארה על קנה. בנוסף הפחיתה את הפסולת הרעילה שלה ל-7,171 טון (ירידה של אלף טון ביחס לשנת 2013). בשנת 2014 מיחזרה החברה 34% מסך העפר שנוצר במהלך פעילות יצור החשמל שלה.
מחקר ופיתוח- בשנת 2014 סכום של 13.4 מיליון אירו הושקע בתחומי מחקר ופיתוח שונים כמו פיתוח קווי הובלת אנרגיה חכמים, מתקני אחסון של אנרגיה, פתרונות לשימוש חוזר של מים באמצעות מחזור ופיתוח מכונית חשמלית מבוססת סוללה. בנוסף פנוסה שמה דגש על פיתוח מקורות אנרגיה מתחדשים אלטרנטיביים כמו חשמל הידרואלקטרי וביו-גז.

העסקה פנוסה מעסיקה סה"כ 22,652 עובדים (50% מעובדי החברה עובדים מחוץ לספרד). בשנת 2014 החברה המשיכה בשילוב נשים במערך העבודה כש27% מכח העבודה הן נשים המהוות גם 24% ממשרות ההנהלה בחברה. החברה שמה דגש על פעילויות הכשרה לעובדיה ובשנת 2014 כל עובד עבר בממוצע 57 שעות הכשרה. פנוסה שמה דגש על בטיחות בעבודה ובשנת 2014 כמות התאונות במהלך פעילותה ירדה בצורה חדה מ-152 תאונות בשנת 2013 ל- 118 תאונות שהובילו למיתה אחת בלבד. כתוצאה מכך ירדו ימי ההיעדרות מהעבודה בשל תאונות מ1000 ימים ל-3035.

פעילות עם הקהילות- בשנת 2014 השקיעה החברה 11.6 מיליון אירו בפעילות למען הקהילה. לחברה חשוב לקדם דיאלוג עם החברות המקומיות בכדי להבין את צרכיהן כשהיא שמה דגש בפעילותה על ארבעה אלמנטים של פעילות קהילתית: אספקת אנרגיה לקהילות המקומיות, יחסים עם הקהילות, פעולות תרומה כספית וספונסריות ופעילות חברתית. כך לדוגמה בחוות טורבינות הרוח של החברה במקסיקו ציידה פנוסה עשרה בתי ספר אזורים במחשבים שישמשו מעל ל-3400 תלמידים, בנוסף באותו אזור שיקמה החברה באר מים שספק מים ליותר מ-3000 איש. בניירובי שבקניה שם יש לחברה פעילות אנרגיה גיאו-תרמית, סיפקה החברה מלגות לאוניברסיטה לשבעה סטודנטים מיעוטי יכולת, החברה גם תומכת בתרבות ואומנות מקומית ומהווה את אחת מן התורמות הראשיות של מקהלת הנוער של קניה. בטוריטו קוסטה ריקה השקיעה החברה בשיקום ושיפוץ של תשתיות ביוב, כבישים ומערכות הובלת מים שמאפשרים למקומיים גישה למים נקיים.

להורדת הדוח המלא- לחצו כאן.