2013 Repsol

מודל אחריות תאגידית- Respol 2013

"Repsol is an integraed global energy company with vast sector experience. we carry out upstream and downstream activities across the world."

תעודת זהות:
תאגיד אנרגיה ספרדי אשר קם בשנת 1927 בתור חברת אנרגיה ממשלתית אך הופרט בשנת 1987 ואז הפך ל- REPSOL. התאגיד פועל בתחום החיפוש וקידוח וכן בתחום הזיקוק והשיווק של הגז והנפט. החברה מעסיקה 24 אלף עובדים ברחבי העולם מ-80 מדינות שונים כש-32% מתוכם נשים. פעילות החברה מתרכזת בשני תחומים נפרדים. בתחום החיפוש, קידוח ושאיבה פועלים ברחבי העולם במדינות דרום אמריקה (ונצואלה, פרו וברזיל), אמריקה הצפונית (בעיקר חופי ארה"ב וקנדה), צפון אפריקה (אלג'יר ולוב), רוסיה, טרינידד טובגו ועוד. בתחום הזיקוק והשיווק פעילות החברה מתרכזת בבתי הזיקוק באירופה (ספרד) וגם בוונצואלה, פרו, וקנדה. בשנת 2013 השקיעה החברה 3.97 מיליארד יורו בפעילותה ברחבי העולם ועוד 89 מיליון יורו במחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשות. סך הרווחים שלה לשנת 2013 עמד על 1.47 מיליארד יורו.

מסגרות אחריות תאגידית:
החברה לוקחת חלק בשורה של מסגרות UN Global Compact , EITI, Voluntary Principles on Security and Human Rights, IPIECA, OGP
אינדקסים אתיים: החברה נבחנת על ידי שורה של אינדקסים אתיים כמו: DJSI, FTSE4Good, Two Tomorrows, CDP, Global 500, RobecoSAM Merco Empresa Responsable

מודל אחריות תאגידית- Respol 2013

מודל אחריות תאגידית- Respol 2013

פעילות בתחום האחריות התאגידית:
נכון לשנת 2013 מפעיל התאגיד 574 פעילויות שנועדו למקסם את ההשפעה החיובית של פעילותם ולצמצם השפעה שלילית.

פעילות סביבתית- בשנת 2013 הפחיתה החברה ב-50% את כמות הדליפות מהבארות באתרי הקידוח שלה ברחבי העולם, הגבירה ב-13% את כמות המים הממוחזרים וסך הכול מחזרה 9473 קילוטון של מים. בנוסף צמצמה החברה ב-18% את כמות האשפה הרעילה שהטמינה כתוצאה מהשקעה וחידוש מערכות השטיפה וההפרדה. היא מחזרה 56% מאשפה הרעילה ו-16% מהאשפה הלא רעילה. החברה צמצמה בשנת 2013 את פליטות הסלפור (SO2) ב-7% והפחיתה 444 אלף טון גזי חממה(GHG).

respol3

השקעה באנרגיות חלופיות- בשנת 2013 שיווקה החברה 367 קילוטון של ביו-דלק ו-136 קילוטון של ביו-אתנול. בנוסף השקיעה בתחום התחבורה הירוקה ובשנת 2013 השקיעה בהקמת 85 תחנות הטענה לכלי רכב חשמליים ברחבי ספרד, בנוסף השקיעה החברה בחידוש ושיפוץ של 16 תחנות טעינה מהירות ברחבי ספרד.
בנוסף משקיעה החברה בהקמה של שלושה אתרים לייצור אנרגיה, רוח לאורך חופי בריטניה. במסגרת הפרויקט היא תקים 213 טורבינות באתר Inch Cape, שיפיקו עד 1050 MW, בין 189-339 טורבינות באתר Moray Offshore, שאמורים להפיק עד 1500 MW ו-142-277 טורבינות באתר BeatriceOffshore שיפיקו עד 920 MW.

פעילות עם קהילות מקומיות- בשנת 2013 השקיעה החברה סכום של 32 מיליון יורו בפעילויות עם הקהילות המקומיות ב-29 מדינות שונות ברחבי העולם, מתוכן 24.5 מיליון יורו לפעילויות התנדבותיות בקהילות המקומיות, תמיכה בפעילויות תרבות ומלגות לימודיות. בנוסף השקיעה החברה סכום של 2 מיליון יורו תמיכה בארגונים מקומיים שמשקיעים בחינוך, תרבות, בריאות וסביבה.