2012 Shell


“The world needs to produce enough energy to keep economies growing, while minimizing our impact on the environment”
2012 Shell Sustainability Report

תעודת זהות:
Royal Dutch Shell – היא חברת אנרגיה אנגלית-הולנדית רב לאומית, העוסקת בנפט ובגז טבעי. החברה פועלת באינטגרציה אנכית, ופעילה בכל תחומי הפעילות של תעשיית הנפט והגז.
החברה נוסדה ב-1907 בעקבות מיזוג שתי חברות מתחרות – חברת הנפט ההולנדית "רויאל דאטש", וחברת התובלה והמסחר הבריטית "של".
מעסיקה כ-87,000 עובדים ופועלת ביותר מ-70 מדינות בעולם.
מחזור הכנסות: 27$ מיליארד.

mainimage.212918862

מסגרות אחריות תאגידית:
אינדקסים אתיים אליהם החברה משתייכת: FTSE4Good, GRIDow Jones Sustainability index
מסגרות אחריות תאגידית: OGP ,IPIECA ,EITI

כדאי לשים לב: לפעילות Shell בדומה לפעילות בעיראק, אשר במסגרת ההשקעה בקהילה המקומית יוצרת אלפי מקומות תעסוקה ומטפחת מיומנויות בקרב צעירים כעתודה לסקטור האנרגיה.

ובנוסף,לפעילות המורכבת ביותר שלShell בתחום הסביבה: פיתוח אנרגיה נקייה ע"י הפקת דלק ביולוגי נמוך-פחמן המורכב מהצומח כפתרון עתידי לצריכת אנרגיה.