Statoil 2014

.

חברת Statoil (סטאטאויל) היא חברת אנרגיה נורבגית (67% ממניות החברה נמצאות בבעלות ממשלת נורווגיה) בין לאומית הפועלת ב-36 מדינות ברחבי העולם. החברה היא המייצאת השנייה בגודלה של גז לאירופה והשישית בגודלה בעולם. בשנת 2014 הוציאה החברה כ-18.5 מיליארד דולר על רכש והשקעה בפעילותה.
מסגרות אחריות תאגידית- IPIECA
אינדקסים אתיים- EITI, GRI, ISAE3000

פעילות סביבתית- החברה פועלת לצמצם את טביעת הרגל הסביבתית שלה ולשם כך היא הצטרפה לשותפות לצמצום פליטות מתאן בסקטור האנרגיה והגז שמובלת על ידי ה-UNEP. בשנת 2014 הצליחה החברה לחסוך 390,000 טון של CO2 , שיעור גבוה מהיעד שהוצב לשנה זו (250,000). החברה עומלת על צמצום כמות שריפות הגז (Flaring) שהיא מבצעת במהלך פעילותה ובשנת 2014 ביצעה 0.5% בלבד מכלל השריפות בסקטור הגז העולמי. עם זאת כמות פליטות תחמוצת פחמן הראתה עלייה בשנת 2014 של 0.2 מיליון טון ל-15.3 מיליון טון ב-2014 כמו גם צריכת האנרגיה של החברה שעלתה במהלך שנה זו. החברה משקיעה במגוון טכנולוגיות לצמצום טביעת הרגל הסביבתית שלה כמו מתקנים ימיים ויבשתיים לתפיסה ואחסון של פליטות פחמן (CCS), טורבינות רוח ימיות לייצור חשמל, כלי תחבורה ימיים להעברת המחצבים שהינם יעילים אנרגטית, מערכות ניטור של פליטות ועוד. בשנה זו קידמה החברה את נושא התפלת מים במהלך פעילותה, עם זאת כמות השימוש במים מתוקים הראה עלייה של 2.8 מיליון קוב. כמות הפסולת שנוצרה עקב פעילות החברה ירדה בכ- 52 אלף טון ביחס לשנה הקודמת.

wide

בטיחות- ב2014 ירדה תדירות התאונות הרציניות (SIF) מ-0.8 תאונות פר מיליון שעות עבדה ב-2013 ל-0.6 פר מיליון שעות עבודה ב-2014. סך כמות תאונות העבודה ביחס למיליון שעות עבודה (TRIF) גם הדגים ירידה של 0.8 תאונות והגיע לרמה של 3.0 תאונות במיליון שעות, כשבקרב העובדים המועסקים ישירות על ידי החברה המספרים אף נמוכים יותר ועומדים על 1.7 TRIF. בנוסף לכך, החברה פועלת למען ניטור ומניעת דליפות גז ונפט במסגרת פעילותה. בשנה זו תדירות הדליפות ירדה ל-1.1 תאונות פר חודש והחברה שילמה קנסות על דליפות בסכום כולל של 0.5 מיליון קורנה נורווגית. סטאטאויל שמה דגש על סביבת העבודה של עובדיה ומבקשת לצמצם את מידת הרעש בעבודה, לשם כך היא שותפה ומשקיעה במספר יוזמות ומחקרים בנושא.

רכש והשקעה מקומית– החברה מדגישה את חשיבות התרומה שלה למשק המקומי במקומות בה היא פועלת. בשנת 2014 הושקעו מעל 13 מיליארד דולר בפעילויות עסקיות מול ספקים מקומיים ושילמה מעל 10 מיליארד דולר במיסים. בטנזניה השקיעה החברה מעל 500 מיליון דולר בעסקים מקומיים ובברזיל השקיעה החברה 56% מהרכש שלה לפעילות מתקן החברה במסחר עם חברות מקומיות. בנוסף השקיעה החברה כ-23 מיליון דולר בפעילות קהילתית. חלק ניכר מההשקעה הולך לפעילות של מכוני מחקר וקרנות מלגות אקדמיות בנורווגיה ובמקומות אחרים בהן פועלת החברה.

העסקה- סטאטאויל נחשבת לאחת החברות הכי נחשקות לעבוד בהן על פי סקרים שנעשו בקרב סטודנטים בנורווגיה, והרשת החברתית לעסקים- לינקדן (Linkedln) אשר דירגה אותה מקום 90 במדד החברות בעולם שהכי רוצים לעבוד בהן. לחברה יש 22,516 עובדים, 20% מהם ו-22% מהמועסקים במשרות הניהול אינם נורווגים וכ-677 עובדים היו ממדינות שאינן מה-OECD. 31% מכלל עובדי החברה,28% ממשרות הניהול ו-45% מחברי הדירקטוריון הינן נשים. סך הכול 68% מעובדים החברה נמצאים במסגרת התאגדות כלשהי.

להורדת הדוח השנתי המלא- לחצו כאן.