מבחן מהותיות- אחריות תאגידית בסקטור האנרגיה והגז הטבעי בישראל

.

מעלה הגדירה תחומים מהותיים לאחריות תאגידית בסקטור האנרגיה והגז הטבעי בישראל. פיתוח התחומים נעשה בתהליך עבודה שכלל:
– סקירת הסוגיות המהותיות בדוחות אחריות תאגידית של חברות אנרגיה עולמיות
– בדיקת סדר היום הישראלי כפי שעלה ממחזיקי העניין השונים
– התשתית הקיימת למעלה בהתפתחות תהליכית של אחריות תאגידית בישראל

ארבעת התחומים אשר הוגדרו כמהותיים:
– השקעה בפיתוח הון אנושי והכלכלה הישראלית
– תרומה לקהילה
– שמירה על הסביבה והים התיכון
– מחויבות לשקיפות

גלגל

להורדת המסמך המלא- לחצו כאן.