עיקרי אינדיקטורים להתייחסות ודיווח בסקטור האנרגיה והגז הטבעי

.

מצ"ב מצגת ובה עיקרי אינדיקטורים לדיווח בסקטור האנרגיה והגז הטבעי.
אינדקטורים אלו מבוססים בעיקר על שתי מסגרות דיווח מקובלות בסקטור GRI ו-IPIECA.
האינדיקטורים מתייחסים להיבטים סביבתיים, חברתיים קהילתיים, היבטי סביבת עבודה, שקיפות.

גלגל

להורדת המצגת המלאה- לחצו כאן.