Local Content | תוכן מקומי

תוכן מקומי הוא הערך המוסף אשר המדינה המארחת מקבלת (גם מחוזות או אזוריים מקומיים) באמצעות הפעילויות של התעשייה (למשל, תעשיית הנפט/גז).

ערך מוסף זה ניתן למדידה (על ידי יצירת פרויקטים, שותפויות, ו/או כערך מצטבר למדינה) והוא מיושם באמצעות: פיתוח כוח העבודה, השקעות בפיתוח ספקים, שמירה על הסביבה, בטיחות וקשר עם הקהילה.

local content

להסבר מפורט על תוכן מקומי, לחצו כאן.

לצפייה במצגת עבודה Local Content, לחצו כאן

לסיכום פורום שעסק בתוכן מקומי בסקטור האנרגיה והגז הטבעי, לחצו כאן.