אל על


מס' עובדים: כ- 6,000
שם היוזמה: שילוב נשים מהמגזר החרדי במוקד ההזמנות של אל על

עיקרי היוזמה:
אל על מקדמת יוזמה לגיוס ושילוב נשים חרדיות במוקד ההזמנות הטלפוני של החברה. היוזמה החלה בשל פערי כוח אדם במוקד ורצון לקדם גיוון. לצורך כך הותאם תהליך המיון והגיוס ונערך קורס הכנה למועמדות במעורבות של החברה. היוזמה פועלת על פי תכנית מסודרת, עם ראיה ארוכת טווח ופיתוח קורסי הכשרה נוספים.

לאתר

header versitile