אסם


מס' עובדים: 500 (במפעל בשדרות)
שם היוזמה: שיתוף פעולה בין מפעל אסם בשדרות לבין מרכז עבודה שיקומי "יחדיו" בבאר שבע

עיקרי היוזמה:
חברת אסם מקיימת פרויקט מתמשך של התקשרות ארוכת טווח עם מפעל שיקומי יחד של עמותת יחדיו, המספק תעסוקה יציבה ל- 140 עובדים, העוסקים במיון ואריזת מוצרים המיוצרים במפעל החברה בשדרות. שיתוף הפעולה הינו חלק ממודל כלכלי של מפעל אסם, הפועל לטובת אסם מחד ולטובת מפעל יחד מאידך, ומייצר למפעל יחד הכנסות של כמיליון ₪ בשנה. הפרויקט נותן בטחון תעסוקתי, יציבות והגנה מיוחדת לעובדים עם מוגבלות.

Picture1

header versitile