אקווטרון רובוטיק טכנולוג'י


מס' עובדים: 130
שם היוזמה: העסקת עובדים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים

עיקרי היוזמה:

היוזמה, המהווה חלק מיעדי החברה, מבקשת לקדם שילוב של אוכלוסייה עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים בתוך הארגון מטעמי גמישות תפעולית ותרומה לקהילה. בנוסף, הארגון רואה ביוזמה זו דרך להוביל שינוי חברתי ובכך לגרום למפעלים נוספים לפתוח דלת לאוכלוסיות בתת תעסוקה. אוכלוסיית החירשים/אילמים מגוייסים באמצעות גורמים כגון: ביטוח לאומי ומשתלבים לאחר הדרכה וחניכה בקווי הייצור במפעל. העובדים עם המוגבלויות מגוייסים באמצעות חברות השמה המתמחות באוכלוסיה זו. נכון להיום הארגון מעסיק 5 עובדים – חירשים/אילמים ו-5 עובדים בעלי פיגור סביבתי/צרכים מיוחדים.

rsz_1img_7341

header versitile