ארומה ישראל

מס' עובדים: 3,500
היוזמה: העסקת אנשים עם מוגבלות בסניפי ארומה ישראל

עיקרי היוזמה:
מזה כ- 16 שנה משלבת ארומה ישראל אנשים עם מוגבלויות כעובדים בסניפיה. אופי תפקידם יוצר מגע ישיר עם קהל הלקוחות ובכך משפיע באופן רחב על מודעות ציבור ומעביר מסר של יכולת השתלבות של האחר.
ארומה ישראל מחייבת מזה שנים רבות לנושא ומציגה מודל ייחודי המעודד ורותם את הזכיינים לשלב עובדים עם מוגבלויות בסניפים השונים. כיום משולבים בסניפי הרשת ברחבי הארץ כ-180 עובדים.
על יוזמה זו, זכתה ארומה ישראל באות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן לשנת 2014.

header versitile