בנק לאומי


מס' עובדים: 9400
שם היוזמה: גיוון תעסוקתי בלאומי

עיקרי היוזמה:

לאומי פועל לעודד גיוס של עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה, בדגש על ערבים, חרדים ויוצאי אתיופיה. מתקיימים מספר תהליכים לצורך כך: מתן קדימות לקורות חיים של מועמדים מאוכלוסיות מגוונות, הקלות במבחני המיון (תוספת זמן, התאמת שפה, יום אבחון לא ממיין), הקלות בדרישות הסף (אין צורך בתעודת בגרות או בתואר אקדמאי למועמדים מהמגזר החרדי לדוגמה), זימון מועמדים בעלי ציון גבולי לראיונות פרונטליים, קידום מועמדים ממגזרים מגוונים מול היחידות העסקיות המגייסות, פניה יזומה לארגונים, עמותות וחברות השמה על מנת לקבל קורות חיים של מועמדים ממגזרים מגוונים וימי זרקור למועמדים מהאוכלוסייה החרדית. בנוסף, יזם הבנק מחקר בשיתוף מכוני מיון שמטרתו לבחון פערי ביצוע בקרב מועמדים יוצאי אתיופיה על מנת לסלול דרך למבחני מיון מהימנים ותקפים יותר עבור אוכלוסיה זו. יש לציין כי קיימת מדידה שנתית וסדורה של נושא הגיוון בבנק והוגדר אחראי גיוון בצוות המגייסים.
במהלך שנת 2014 , כ-11% מהעובדים שנקלטו כעובדי בנק היו עובדים מאוכלוסיות מגוונות – ערבים, חרדים ויוצאי אתיופיה- עלייה של כ-20% במספר העובדים הערבים והחרדים שנקלטו לבנק ביחס לשנת 2013.

header versitile