דלויט בריטמן אלמגור זהר


מס' עובדים: 850
שם היוזמה: תכנית גיוון והכלה

עיקרי היוזמה:
החברה מפתחת תוכנית ארוכת טווח עם יעדים, לשילוב אוכלוסיות בתת תעסוקה. היוזמה כוללת פיתוח והטמעה של תכנית הכשרה למנהלים במטרה לסייע לתהליכי הקליטה.

לאתר

header versitile