קבוצת שטראוס


מס' עובדים: 13,500 בארץ ובעולם
היוזמה: התכנית לקידום גיוון והכלה בקבוצת שטראוס

עיקרי היוזמה:
קבוצת שטראוס מציגה תכנית אסטרטגית רב שנתית לגיוון כח העבודה בחברה בארץ ובעולם, תוך הגדרה ברורה של יעדים רב שנתיים ושילוב בכל מימדי הפעילות שלה. תכניות ספציפיות קיימות בתחום קידום נשים כולל יעד של 50% נשים בדרגי ניהול; קידום עסקים קטנים ובינוניים של נשים באמצעות הרכש של קבוצת שטראוס.
הקבוצה פועלת גם במישור הציבורי וייסדה את מייזם קטליסט בשיתוף שדולת הנשים המציג את אחוז הנשים בהנהלות ודירקטוריונים בחברות הגדולות בישראל; תומכת בארגון יסמין המקדם עסקים בבעלות נשים ומעניקה מלגות לנשים פורצות דרך.
על יוזמה זו, זכתה קבוצת שטראוס באות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן לשנת 2014.

header versitile