הום סנטר


מס' עובדים: 1800
שם היוזמה: שילוב אנשים עם מוגבלות בעמדות הקופה ברשת

עיקרי היוזמה:

בשנת 2005 החליטה הום סנטר מקבוצת פישמן לקבל לשירותיה גם עובדים עם מוגבלות המתמודדים עם בעיות נפשיות, כחלק מהחזון החברתי של החברה. עובדה זו הייתה חלק מניפוץ הסטיגמה שאנשים עם מוגבלות נפשית אינם יכולים להיות עובדים בתעסוקה שאינה מוגנת.

בשנת 2012 חל שינוי בתפיסת העבודה ומעבר לאסטרטגיה יוזמת ואקטיבית- נערך מיפוי מקיף לצרכי החברה ותפקיד הקופאי/ת אותר כתפקיד נדרש שיש קושי לגייס אליו עובדים, לא רק בהום סנטר, אלא ברמה המשקית. ברוח זו נכנסה הום סנטר לפיילוט הכולל: איפיון עמדת העבודה, איתור ומיון מועמדים, בניית מעטפת: בניית הכשרה והתאמתה למועמדים עם מוגבלות וליוווי למנהלים ולעמיתים לאחר סיום ההכשרה בכל הנוגע לקליטה ועבודה עם אנשים עם מוגבלות. כמו כן, ליווי פרטני לעובדים הנקלטים במשך כל זמן ההכשרה ולאחריה. התמיכה המקצועית בתחום זה ניתנה על ידי מרכזי תמיכה למעסיקים מטעם משרד הכלכלה. רכז הפרט שליווה את התוכנית ונתן תמיכה לתהליך הליווי הוכשר ומומן על ידי תב"ת – ג'וינט ישראל. עד כה אותרו 8 עובדים פוטנציאליים, 6 עובדים סיימו את תהליך ההכשרה ו-3 עובדים נלקטו ברשת הום סנטר כעובדים מן המניין.

header versitile