זה עובד


שם היוזמה: קואליציית זה עובד

עיקרי היוזמה:
הקואליציה הינה מיזם משותף של קבוצת פישמן וארומה לקידום ההכשרה, הידע והקליטה של אנשים עם מוגבלויות. היוזמה מבוססת על הניסיון הממושך של שתי המייסדות בשילוב אנשים עם מוגבלויות. במסגרת היוזמה מתקיימים קורסי הכשרה, מפגשי עמיתים וצירוף של חברות נוספות לקואלציה.

על יוזמה זו, זכתה קואליציית זה עובד, כחלק מקבוצת פישמן, באות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן לשנת 2015.

header versitile