זוגלובק

מס' עובדים: 1,000
היוזמה: קליטת עלייה – צד"ל, עולים חדשים, בני המנשה ואוכלוסיות מהאזור

עיקרי היוזמה:
זוגלובק מציגה מסורת רב שנתית של קליטת עלייה של אוכלוסיות רבות ביניהן יוצאי צד"ל, עולים חדשים, קליטת בני המנשה שהגיעו מהודו ושמרו על יהודתם לאורך השנים. החברה פועלת מתוך תפיסה כוללת של שיתופי פעולה עם מחלקות קליטת עלייה, חונכות והאגודה למען החייל לתמיכה בחיילים עולים בודדים.

פיני ובני המנשה

header versitile