חברת החשמל


מס' עובדים: כ- 13,000
שם היוזמה: גיוון תעסוקתי בחברת החשמל

עקרי היוזמה:
חברת החשמל מציגה תכנית רב שנתית, שיטתית ואחראית, הכוללת יעדים ומדידה של מגוון תוכניות ייעודיות לשילוב מגוון רחב של אוכלוסיות (יוצאי אתיופיה, עובדים עם מוגבלות, חרדים, בני מיעוטים, סטודנטים, יוצאי צד"ל), תוך הישענות על היקף ההעסקה הגדול בחברת חשמל. בין התכניות: פרויקט 120 – להעסקת 120 בני נוער שלומדים ועובדים עד לגיוסם לצבא; שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים לפיתוח הכשרות ייעודיות לאוכלוסיות השונות.

לאתר

header versitile