טלפארמה


מס' עובדים 85
שם היוזמה: העסקת עובדים עם מוגבלות, מבוגרים ועולים חדשים

עיקרי היוזמה:
טלפארמה מבקשת לקדם העסקת עובדים עם מגבלות והעסקת עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה. לצורך כך, נעשה מיפוי של משרות המאפשרות קליטה של אנשים לקויי שמיעה, אנשים מבוגרים ועולים חדשים. החברה מעניקה תעסוקה יציבה, לטווח ארוך היוצרת העצמה אישית ותחושת ביטחון כלכלי ואישי לכל עובד. מצבת העובדים כוללת 10% אנשים עם מוגבלות, 5% עובדים מבוגרים.

על יוזמה זו, זכתה טלפארמה, כחלק מקבוצת פישמן, באות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן לשנת 2015.

תמונה א-ת

header versitile