יוניליוור ישראל


מס' עובדים: 2,200 (145 במפעל בייגל בייגל)
היוזמה: שילוב אוכלוסיות מגוונות במפעל בייגל בייגל החדש בצפת

עיקרי היוזמה:
במסגרת הקמת מפעל חדש בעיר צפת, שמה יוניליוור לעצמה מטרה לשלב אוכלוסיות מגוונות בקרב העובדים החדשים שנקלטו.
לצורך גיוס עובדים מהקהילה החרדית המקומית, נעשה שיתוף פעולה עם גורמים בעיר, רבנים וגופים מקצועיים המעורים בקהילה החרדית ונעשתה הערכות במפעל לקליטת עובדים אלה. ההצלחה בגיוס חרדים ושילובם היא ייחודית היות ומדובר במפעל ייצור.
כיום 50% מעובדי המפעל באים מאוכלוסיות מגוונות. החברה מציגה דוגמא למפעל המיישם ברמה מקומית, יעדים קונצרניים בתחום הגיוון.

Picture 019

header versitile