מיטב דש


מס' עובדים: 891
שם היוזמה:העסקת חרשים במתן שירות ללקוחות החברה, בקו הראשון מול הלקוחות

עיקרי היוזמה:
מודל עסקי שמשתמש בפוטנציאל של עובדים חרשים/כבדי שמיעה במתן שירות בערוצים הדיגיטליים שהוא צורך עסקי. המודל, שמוטמע בפעילות החברה, הצליח להגדיל במאות אחוזים את הפניות למוקדי השירות באמצעות צ'אט וגם את שביעות הרצון משירות הלקוחות. המוקד פועל כבר כ-3 שנים ומעסיק 6 עובדים חרשים.

header versitile