מלונות דן


מס' עובדים: כ-3,500
שם היוזמה: יישום מדיניות מוכוונת להעסקה מגוונת

עיקרי היוזמה:
מלונות דן מציגים מדידה מדויקת ומפורטת של עובדים מאוכלוסיות שונות בכל מלון ומציגים מדיניות, יעדי גיוס ברורים ופעילות המתמקדת בקליטת עובדים מאוכלוסיות אלו ויצירת סביבת עבודה רב-תרבותית. דוגמאות: ארוחות חג לכל דת בהתאם לחגיה בהן מוזמנים העובדים להסביר ולשתף על מנהגי הדת, מתן אפשרות למקלחות לעובדים מוסלמים לפני התפילה.

header versitile