סודה סטרים


מס' עובדים: כ-2,500 בעולם
שם היוזמה: קידום תעסוקה בקרב אוכלוסיית המגזר הבדואי

עיקרי היוזמה:
סודה סטרים מעודדת שילוב עובדים מהמגזר הבדואי בארגון וספציפית במפעל סודה סטרים באתר עידן הנגב הקרוב גיאוגרפית לישובים הבדואים. שילוב עובדים מהמגזר הבדואי, נותן מענה למגזר בו אחוז האבטלה גבוה וקיים קושי להשתלב בשוק העבודה וכן ערך עסקי לחברה בדמות עובדים בעלי מוסר עבודה גבוה, המחויבים למקום העבודה. כמו כן, הקרבה הגיאוגרפית לאתר מוזילה עלויות תפעלויות של הסעות העובדים. בסיום הקמת המפעל עתידים להיות מועסקים כ- 1500 עובדים והחברה שמה דגש רב על שת"פ עם גורמים מובילים מהמגזר הבדואי, זאת על מנת להגדיל את הסיכויים שיועסקו בחברה עובדים בני המגזר. מתקיים שיתוף פעולה מלא עם לשכות התעסוקה ביישובים הבדואים ועם עמותות העוסקות בקידום תעסוקה ומיצוי זכויות בקרב האוכלוסייה הבדואית כגון: מרכז ריאן ועמותת ידיד. בנוסף, הוקם קו הרכבות עם שעות עבודה גמישות המאפשר השתלבות קלה יותר בעיקר לנשים מהמגזר הבדואי.

header versitile