סטארפלסט תעשיות


מס' עובדים: 450
שם היוזמה: "חברה מכלילה היא חברה חזקה"- העסקת בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

עיקרי היוזמה:
היוזמה מבקשת לקדם העסקת בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ושילובם במסגרת עבודה בתוך מפעל סטארפלסט ובלב אולמות הייצור כחלק בלתי נפרד מכלל עובדי ומנהלי המפעל, כדי לקדם את עצמאותם הכלכלית וצמיחתם האישית, תוך העלאת המוטיבציה העסקית והחברתית במפעל.היוזמה מתקיימת בשיתוף עם חברת ב.מ.פת"מ – פתרונות תעסוקה מתקדמים וצוות מלווה ממע"ש תלמים הכולל מדריכים, עובדים סוציאליים ומלווים שנמצאים עם קבוצות המשתקמים ועוזרים להם. גופים אלה גם פועלים בתיווך, מיון, הכשרה והשמה. כיום קיימים שני קווי אריזה בהם מועסקים 25 עובדים בעלי מוגבלות והחל תהליך להעסקה ישירה במפעל הכולל גם בחינה וקביעה של שכר מותאם עבורם.

הפרויקט נבנה תוך מאמץ משמעותי של אנשי סטארטפלסט לקליטה מלאה של העובדים המועסקים בקווי האריזה. מדובר בפרויקט צעיר, אולם לאור התרשמות ועדת האות לשנת 2015 מהמחויבות הגבוהה של החברה לקיומו הוחלט להעניק לה ציון לשבח.

rsz_group

header versitile