סיסקו


מס' עובדים: 78,000 בעולם
שם היוזמה: מענטק- פרויקט לשילוב מהנדסים ערבים בהיי-טק הישראלי

עיקרי היוזמה:
מענטק נועדה לקדם ולעודד שילוב מהנדסים ערבים בתעשיית ההי-טק בישראל ע"י בניית קואליציה של חברות מובילות בתחום ומתן כלים לגישור הפערים בין החברות השותפות בקואליציה מחד והמועמדים מאידך.
המטרה היא להביא לכך שמספר המהנדסים הערבים בהייטק הישראלי יהיה בהלימה לאחוזם באוכלוסייה הישראלית (כ-20%). החברה מקדמת את היוזמה מתוך תפיסה כי שיפור כלכלי וחיזוק מעמד הביניים, תוך שילוב של מיעוטים הינו התרומה הגדולה ביותר שהיא יכולה לתת לקהילה.

מענטק הוקמה כחלק מחזון הנשיא פרס ונשיא ומנכל החברה ומתקיימת בשיתוף עמותת צופן, קו משווה, עמותת תפוח ומרכז פרס לשלום. מענטק מציעה לחברות: שרותי גיוס וכח אדם, סדנאות גיוון תעסוקתי, אפשרות להשתתף בתוכנית מנטורים, מפגשים תקופתיים של נציגי הקואליציה להחלפת דעות ושיתוף בהצלחות וקשיים. למועמדים מוצעים שרותי גיוס, הצמדת מנטורים, הכנה לראיונות, בניית כישורים רכים, קורסי אנגלית והיכרות עם עולם ההייטק. בחברות הקואליציה גוייסו כ-1,000 מהנדסים ערבים במהלך פעילות התוכנית.

header versitile