פרומדיקו


מס' עובדים: 150
שם היוזמה: שילוב עובדי מפעל מוגן מע"ש כחלק ממצבת עובדי החברה

עיקרי היוזמה:
פרוייקט עם מחויבות ארוכת טווח להעסקת עובדים עם פיגור שכלי הזקוקים לסביבה מוגנת במפעל החברה, בשיתוף פעולה עם מפעל מע"ש ואקי"ם. העובדים במרכז מבצעים פעילות אריזה מחדש למוצרים שאינם מוגדרים כתרופות (לדוגמה: מוצרי קוסמטיקה). ייחודו של הפרויקט בהעסקת העובדים במפעל עצמו ולא במיקור חוץ במפעל מוגן חיצוני. הפרויקט מאפשר תעסוקה ופרנסה בכבוד, תוך יצירת הרגשת חיוניות ושייכות לארגון וקשר קרוב לעובדים האחרים.

IMG_9242

header versitile