קבוצת פישמן


מס' עובדים: 7,000
היוזמה: עבודה באופק

עקרי היוזמה:
קבוצת פישמן מקדמת את נושא תעסוקת אנשים עם מוגבלויות בצורה שיטתית לאורך שנים, באופן יוצא דופן. במסגרת זו מפעילה הקבוצה, מזה 13 שנה, תכנית לבני נוער עם לקות ראייה ועיוורון בגילאים 14-18.
בני הנוער מועסקים בחברות הקבוצה ועובדים למשך שבועיים לפחות (כנהוג בעבודת נוער) ומרוויחים שכר לפי שכר המינימום המעודכן לגילם.
במסגרת התכנית עוברים בני הנוער ימי הכשרה, בהדרכת עובדים מקצועיים מקבוצת פישמן, העוסקים בתחומים שונים של עולם העבודה – הכנה לריאיון עבודה והתמודדות עם שלבי המיון, ניהול חשבון בנק, תעסוקה בחיים הבוגרים, מיומנויות ועוד, כל זאת במטרה להכין אותם להתנסות אמיתית בעולם התעסוקה.
התכנית, בשותפות עם בנק דיסקונט, מעניקה תמיכה וליווי אישי ומפתחת תחושת מסוגלות להשתלבות בשוק העבודה.

על יוזמה זו ויוזמות נוספות של חברות בקבוצה, זכתה קבוצת פישמן באות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן לשנת 2015.

לאתר

header versitile