קונדואיט


מס' עובדים: 320
היוזמה: שילוב צעירים יוצאי הקהילה האתיופית כאנשי היי טק בחברות ההיי טק בישראל

עיקרי היוזמה:
חברת קונדואיט פועלת למען שילוב צעירים יוצאי הקהילה הקהילה האתיופית בחברות ההיי טק בישראל. במסגרת זו משתפת החברה פעולה עם עמותת טק קריירה המקדמת שילוב צעירים אתיופים.
עד כה התקיימו במסגרת שיתוף הפעולה 3 תחרויות לפיתוח אפליקציות במתקני החברה, קורס הכשרה למועמדים וקליטת 7 בוגרים בחברה.
בכוונת החברה להמשיך להשקיע משאבים בהרחבת המיזם גם למוסדות נוספים.

IMG_1281

header versitile