קורת


מס עובדים: 30
שם היוזמה: תמיכה בעסקים קטנים ובינוניים בפריפריה וביוזמות מיקרו פיננסים

עקרי היוזמה:
מטרת הקרן, הפועלת מזה 20 שנה, היא קידום גיוון בעסקים קטנים ובינוניים, תוך שימת דגש על אוכלוסיות המתקשות בקבלת אשראי עסקי. הקרן יוזמת תכניות חדשות למתן פתרונות לעסקים קטנים שנשארו עד כה ללא מענה, בתחום האשראי. הקרן מסייעת ומחזקת מקומות עבודה בסקטור הפרטי בפריפריה החברתית תוך שימת דגש על מתן מענה לנשים, מבוגרים,יוצאי העדה האתיופית, ערבים, בדואים ודרוזים.
עד כה סייעה הקרן ל- 13,000 עסקים וכן סייעה בחיזוק 50,000 מקומות עבודה בפריפריה החברתית.

header versitile