כללית


מס' עובדים: 40,000
שם היוזמה: קידום תעסוקת יוצאי אתיופיה בכללית

עיקרי היוזמה:

פותחו בכללית 7 מודלים תעסוקתיים חדשניים שמטרתם, בסופו של תהליך, לשלב כמה שיותר עובדים ממוצא אתיופי באמצעות הגברת המסוגלות התעסוקתית, התמדה בעבודה ויציבות תעסוקתית לאורך זמן: גיוס הכשרה והשמה של סייעות לרופאי שיניים, גיוס הכשרה והשמה של כוח עזר בבתי חולים של כללית, גיוס הכשרה והשמה של עובדי מחסן ממוחשב ,תכנית העצמה והכנה לעולם העבודה לבנות שרות לאומי, אולפן ללימוד השפה העברית לעולות חדשות העובדות בביה"ח הרצפלד , הכשרות תומכות תהליכים למנהלים ורכזי גיוס ומיון בכללית ומנטורינג של מנהלים בכללית לסטודנטים מצטיינים. לכל המודלים יעדים מספריים ותוצאות מרשימות בשטח.

הכללית מתקשה למצוא עובדים מסורים ומקצועיים אשר יתמידו במקום העבודה לאורך זמן במקצועות הנ"ל. שילובם המיטבי של אוכלוסיית יוצאי אתיופיה באמצעות המודלים שפותחו מאפשרים קליטה מיטבית והשארות בעבודה במקצועות אלו. כמו כן, שילוב עובדים מהקהילה האתיופית יש בכוחו להנגיש את שירותי הבריאות לקהילה, העצמתה ויצירת רשת תעסוקתית עבורה.

במהלך משולבים שלושת המגזרים: הכללית כארגון עסקי, משרדי ממשלה ועמותות: ציונות 2000, תבת-ג'וינט, עולים יחד, מרכז מעשה, הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה, לשכת התעסוקה, משרד התמ"ת, משרד הקליטה והעלייה והיחידה לחיילים משוחררים.

על יוזמה זו, זכתה שירותי בריאות כללית באות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן לשנת 2015.

header versitile