תקשוב


מס' עובדים: 4,600
שם היוזמה:העסקת עובדים מגוונת

עיקרי היוזמה:
1. פיתוח ויישום תכניות ייחודיות פנים ארגוניות להעסקת אוכלוסיות שונות בתת תעסוקה ביניהן 100 אנשים בעלי צרכים מיוחדים, כ- 400 נשים מהמגזר החרדי ואלפי גברים ונשים מהחברה הערבית. פיתוח תהליכי גיוס, הכשרה והעסקה מותאמים לצרכי כל אחת מהאוכלוסיות.

2. הכשרת מנהלים לפיתוח מיומנות ומתן כלים לניהול והנעה אפקטיביים יותר של האוכלוסיות הרלוונטיות. ליווי צמוד למנהלי תפעול על ידי מחלקת משאבי אנוש והדרכה ויועצים חיצוניים מעמותות תומכות שונות- גם בקליטתו וגם בהעסקתו של העובד.

3. רווחת הפרט – התאמת סביבת העבודה ופעילויות רווחה ייחודיות לכל אחד מאוכלוסיות.

התוכניות מתקיימות בשיתוף פעולה עם עמותות וגופים ציבוריים ממשלתיים, ביניהם: הג'וינט, רמפה, מרכז מגדל אור, ביטוח לאומי-מחלקת שיקום, קו משווה, צופן, מכללת סחנין ועוד.

header versitile