Nice Systems


מס' עובדים: 3700
היוזמה: שילוב יוצאי אתיופיה בבדיקות תוכנה

עיקרי היוזמה:
חברת נייס מקדמת בניית תוכנית לקליטת יוצאי אתיופיה בתחום ההייטק, ע"י תוכנית רב שלבית הכוללת הכשרות מקצועיות כבודקי תוכנה, לצד שיפור השפה האנגלית וקורסים אחרים רלוונטיים לשילובם בארגון. התוכנית פועלת בשילוב "מכללת טק-קריירה" וארגון "עולים ביחד" כפיילוט להגברת שילובם של יוצאי אתיופיה בתחום ההייטק.

Tech_Career_2
header versitile