דוחות, מאמרים ומחקרים

האם קיימות זה המפתח להצלחה עסקית?
Robert Eccles, Ioannis Ioannou, and George Serafeim for the Guardian Professional Network

The business Case for being a Responsible Businness
סיכום מחקרם של ה- BITC ו Doughty Centre Corporate Responsibility – תורגם על ידי צוות מעלה

כוונות טובות לעומת אחריות תאגידית: האמת שזה דיון חד צדדי
חברות רבות מבלבלות בין השניים אף שהם לא זהים

אחריות תאגידית – יצרית קו משווה 2010
סיכום מחקר של corporate responsibility magazine

Global CSR Study- סקירה של תחום האחריות התאגידית בשנת 2015
סקירה של ארגון Cone Communications