קורס 2014

אחריות מתחילה במקצועיות
קורס מנהלי אחריות תאגידית המשותף למעלה ו- BDO זיו האפט