פעילות בסמוך למרכזי אוכלוסיה מגוונת והעסקה מקרב האוכלוסיה המקומית

להעסקת האוכלוסייה המקומית, הסמוכה פיזית למיקום אתר החברה, יתרון וערך. כך נוצרת המשכיות בין הנוף האנושי המקומי לארגון הפועל בו, מתקיים קשר הדוק עם אוכלוסיית המקום שבו שני הצדדים יוצאים נשכרים.

יוניליוור ישראל – עם הקמת מפעל חדש בצפת, החל תהליך גיוס המכוון לחברה החרדית בצפת. ההנחה היתה שכלי הגיוס הרגילים לא יוכלו להתאים הפעם ונעשה גיוס מתוך שיתוף פעולה עם הקהילה: ההנהגה המקומית, רבנים וגופים מקצועיים.

יקב טוליפ – טוליפ הנו יקב הממוקם בכפר תקווה, המהווה בית לאנשים עם מוגבלות. היקבמעסיק כ- 25 – 30 מקרב דרי המקום, אלה זוכים לתעסוקה ואף למגע יומיומי עם לקוחות היקב. בדרך זו ניתנת לעובדים אלוהזדמנות להעצמה ואיכות חיים.

מנפאוארחברת מנפאואר, אשר מובילה פעילות למען גיוון בתחומי עשייתה השונים, פיתחה מיזם להעסקת נשים חרדיות בארגון החותר להוות מודל לקריירה נשית חרדית. במסגרת המיזם הוקמו מרכזי שירות ומכירה אליהם גויסו עובדות חרדיות מתוך הקהילה המקומית.

דעת – ריל קומרס – החברה ייסדה מרכז פיתוח ובדיקת תכנה המדגים פיתוח כלכלי בקרב האוכלוסייה החרדית. המרכז פועל על פי אסטרטגיה, תכנית עבודה, הצבת יעדים כלכליים ומדידתם. החברה מבקשת ליצור סביבת עבודה מוגנת לנשים אולטרא חרדיות, במתחם מותאם תרבותית ובכך להעצים את האישה החרדית ולשפר את תדמיתה החברתית.

בזק – ייזום ויצירה של מקומות עבודה בפריפריה במוקדי השירות של בזק. זאת, כחלק מהאסטרטגיה של חטיבת משאבי אנוש בדגש על מתן תעסוקה לנשים, בני מיעוטים וחרדים. על פי המודל, מיקום המוקדים בישובים חרדיים וערביים מגביר יציבות במוקדי השירות, מוריד את שיעור תחלופת העובדים ובכך מייצר מצב מיטבי הן עבור אוכלוסיית העובדים והן עבור החברה העסקית. מיזם הקמת מוקד תמיכה בח'ורה, שזכה להצלחה מרובה, לווה באופן צמוד על ידי ההנהלה ועל ידי ראשי הקהילה ביישוב. בזכות מיקום המוקד בתוך היישוב בסמוך לבני המשפחה של הנציגות, הנציגות יכולות לעבוד שם מבלי להפר קודים תרבותיים ולדבריהן "בזק באה אליהן הבייתה".

זוגלובק – חברת זוגלובק מקיימת מסורת ארוכת שנים של קליטת עובדים מקרב אוכלוסיות מקומיות כגון יוצאי צד"ל, עולים חדשים, בני המנשה.
אינטל ישראל – אינטל מקיימת תכנית מקיפה להעסקת מאות עובדים חרדים וחרדיות במפעל בירושלים בכל דרגי הארגון, בין היתר בהנהלה הבכירה. אינטל מעסיקה מאות מהנדסים מהאוכלוסייה החרדית במפעליה והנה אחת המעסיקות הגדולות של האוכלוסייה החרדית בהייטק בישראל. הדבר מסתייע בין היתר באמצעות שיתופי פעולה עם עמותות המנגישות את אינטל לאוכלוסייה המקומית ועם רבנים על מנת לוודא שערכים החשובים לחרדים המועסקים נשמרים.

תקשוב– על מנת להעמיק את היקפי העסקת נשים חרדיות, פתחה תקשוב אתר ייעודי עבורן בעיר בני ברק, במקום מרכזי ונוח להגעה. במוקד זה, בו ניתן שירות טלפוני ללקוחות קופת חולים מאוחדת, הותאמו שעות העבודה ותנאי העבודה לצרכים התרבותיים של העובדות. כיום מוקד זה מונה כ- 120 נשים ו- 5 מנהלות. הותק הממוצע של העובדות במוקד גבוה מהוותק הממוצע בתקשוב.

סודה סטרים– מפעל סודה סטרים באתר "עידן הנגב" הוקם בקרבה גיאוגרפית לישובים הבדואים בנגב והופך לאתר הדגל של הייצור בארגון. סודה סטרים מעודדת שילוב עובדים מהחברה הבדווית בארגון, במטרה לשלבם בפעילות העיסקית. במסגרת תהליכי גיוס העובדים קיים דגש על שיתוף פעולה עם גורמים מובילים בקהילות הבדוויות ועם לשכות התעסוקה באזור.

אסם השקעות – מפעל אסם שדרות מסייע למפעל עבודה שיקומי "יחד" של עמותת יחדיו לספק לאנשים עם צרכים מיוחדים פעילות תעסוקתית מגוונת. היוזמה מאפשרת שוויון הזדמנויות לאנשים עם צרכים מיוחדים. במפעל מועסקים 140 אשר עובדים במהלך 5 ימים בשבוע בעבודות אריזה ומיון. מעבר ליוזמה התעסוקתית, נוצר קשר עסקי ורגשי הדוק בין החברה למפעל, כאשר חניכי יחדיו משולבים בכנסים ואירועים של מפעל שדרות, תרומה לעמותה כחלק ממדיניות התרומה לקהילה ועוד.

הניתוח והעיבוד נעשו ע"י הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה.