פרק בטיחות להערות הציבור

 

מעלה וקרן מנוף של קרנות הביטוח הלאומי, שמחים להגיש לעיונכם נוסח להערות ציבור של פרק חדש בנושא בטיחות בבניה ובתעשייה.

בשנים האחרונות  נושא הבטיחות בעבודה נדון רבות בשיח הציבורי תוך קריאה להגברת המאמצים למנוע את תאונות העבודה, בפרט בענף הבנייה. פיתוח פרק בטיחות בדירוג מעלה משתלב במאמץ הרחב להעלות את רמת הבטיחות. הפרק פותח מתוך גישה של הגדרת הסטנדרטים בתחום שהינם מעבר לדרישת החוק (Beyond Compliance). זאת ככלי משלים לעבודת הרגולציה, וככלי שמבקש לייצר שינוי בשדות שנתפסים "רכים" כגון תרבות בטיחות, תהליכי ניהול בטיחות, שיתוף ומעורבות עובדים, הדרכות וכו'.

העקרונות המנחים בבניית הפרק מתבססים על 2 עקרונות:

  • רגולציה עצמית מעבר לדרישת החוק (Beyond Compliance)
  • "כלי ניווט"  הניתנים לאימוץ ותורמים לתוצאות מיטביות

גישת הרגולציה העצמית של עסקים מתייחסת למגוון כללים, קודים ונורמות התנהגות, אשר ארגון עסקי משית על עצמו באופן וולונטארי ומעבר לדרישות החוק. בבסיסה, קיימת הכרה בכך שהתנהלות העומדת בדרישות החוק אינה נתפסת בהכרח כאתית/הוגנת דיה במבחן הציבורי, ולכן נדרשת רגולציה עצמית וולונטארית המשלימה אותה.

הקריטריונים הנקבעים נשענים על עבודה של קבוצת חברות מובילות, וכאלו שהוכחו שיש בעצם האימוץ שלהם טיוב של העבודה השוטפת. כמו כן הם מכוונים לכך שלחברות המשתתפות בדירוג יינתן תפריט רחב של פעולות ואפשרויות להטמעה והתקדמות בנושאים השונים, כל אחת על פי אופי הפעילות והייחודיות שלה.

הפרק החדש ישולב בדירוג מעלה לאחריות תאגידית במסגרת מהלך משותף של מעלה וקרן מנוף של קרנות הביטוח הלאומי, אותו השקנו בכנס מעלה 2019.

נודה על הערותיכם והתייחסותם על הפרק עד ליום חמישי 10.12.2020.

ניתן לצפות בטיוטת הפרק כאן.

להערות והתייחסויות: yair@maala.org.li