קבוצת עבודה גיוון בתעסוקה – מעלה בשיתוף תב"ת (ג'וינט וממשלת ישראל)

הדיון הראשון יתקיים ב-18 באפריל , בין השעות 9:00-11:00 , במשרדי מעלה, הרוגי מלכות 11, רמת החיל, תל-אביב

רקע:
ראשי המגזר העסקי החברים בפורום המנכ"לים של מעלה, מיפו לאחרונה את היעדים הלאומיים של גופי ממשל בישראל, בהתאם למידת התועלת שהמגזר העסקי יכול להביא לקידומם.
בשנים האחרונות מעורבות יותר ויותר חברות בקידום יעדים לאומיים באמצעות תרומות כספיות, אך חשוב מכך באמצעות מיצוי תפקידן וכוחן הכלכלי בנושאים כגון גיוון בתעסוקה, התייעלות סביבתית, פיתוח כלכלי חברתי בפריפריה ועוד.

נושא הגיוון בתעסוקה זוהה כיעד מרכזי בו יכולת ההשפעה והשינוי של המגזר העסקי מרכזית ומהותית. בהתאמה, מעלה תפעל לקידומו במגזר העסקי באמצעות:
יצירת מודעות לתפקיד של המגזר העסקי בהגברת תעסוקה בקרב מוקדי תת תעסוקה
פיתוח כלים ומדדים ליישום במגזר העסקי
הגברת הקשר בין העסקים לארגונים הציבוריים הפועלים בתחום.
אנו מאמינים כי לחברות הגדולות בישראל יכולת ליצור סביבת העסקה רב- תרבותית, לשלב אוכלוסיות המתקשות להשתלב בשוק העבודה, ובכך להוביל שינוי חברתי משמעותי.

חברות שמעוניינות לקחת חלק פעיל בקבוצת העבודה – אנא צרו קשר עם ענת גולדשטיין, מנהלת רשת העמיתים, מעלה.