קהילת מעלה

ידע משותף הוא כוח משותף. פורטל הידע לאחריות תאגידית הוא מאגר מידע עולמי וישראלי בתחום אחריות חברתית, סביבתית ואתית. כאן עומדים לרשותך מחקרים, מאמרים, ערכות הדרכה, תכנים של מפגשי עבודה, דוחות ומידע עדכני וחדשני מעולם האחריות התאגידית.

האחריות החברתית של עסקים מהלת את השפעות הארגון על כלל מחזיקי העניין שלו (בעלים, עובדים, לקוחות, ציבור, קהילה וכו'), ומתרגמת את ניהול הביצועים החברתיים למדיניות ופעולות של התאגיד, באופן המשלב הצלחה כלכלית, חברתית וסביבתית - השפעה חברתית חיובית והשגת הצלחה עסקית.

אחריות חברתית נוגעת במגוון רחב של נושאים ותחומים שמספרם גדל בהתמדה, בהתאם להתפתחות הכלכלה והחברה. תחומי אחריות מרכזיים הינם: ניהול סביבת עבודה, השקעה קהילתית, גיוון תעסוקתי, שיווק ומוצרים אחראיים, זכויות אדם ואזרח, שרשרת הערך, שותפיות ועוד. האחריות החברתית של עסקים מהלת את השפעות הארגון על כלל מחזיקי העניין שלו (בעלים, עובדים, לקוחות, ציבור, קהילה וכו'), ומתרגמת את ניהול הביצועים החברתיים למדיניות ופעולות של התאגיד, באופן המשלב הצלחה כלכלית, חברתית וסביבתית - השפעה חברתית חיובית והשגת החברתיים למדיניות ופעולות של התאגיד, באופן המשלב הצלחה כלכלית, חברתית וסביבתית.

קרא עוד סגור