איך מנהלים אחריות תאגידית? | המקרה של GRI -סיכום

האירוע התקיים ב- 21.03.2017


מצגות שהוצגו בכנס:

מצגת של Juliette Gaussem מנהלת בכירה מארגון GRI

מצגת של מומו מהדב, מנכ"ל | דירוג מעלה GRI vs