חשיפת דירוג מעלה 2011 ושימוע ציבורי לקריטריונים חדשים לדירוג

האירוע התקיים ב- 05.05.2011

strip_website

סדר-יום:

8:15 התכנסות

8:45 ברכות – עופרה שטראוס – יו"ר מעלה ויו"ר קבוצת שטראוס

9:15 מומו מהדב, מנכ"ל מעלה
הצגת תוצאות דירוג מעלה 2011 ועיקרי הקריטריונים החדשים לדירוג

9:45 שאול ברונפלד, יו"ר הבורסה לניירות ערך
פתיחת יום המסחר בבורסה ע"י מנכ"לי החברות שזכו בציון פלטינה

10:10 שימוע ציבורי – קריטריונים חדשים לדירוג לקראת דירוג מעלה 2012
להצגת טיעון בשימוע יש להרשם מראש. לכל מגיב יינתנו 2 דקות

11:00 סיום