מעלה והקתדרה לאחריות תאגידית של המכללה למנהל – הטמעת אחריות תאגידית בזירה רבת תמורות

03.06.2012
במכללה למנהל, ראשון לציון

הדובר המרכזי במפגש יהיה פרופ' דיוויד גרייסון ראש מרכז Doughty לאחריות תאגידית
בתכנית :
09:00 התכנסות
09:30 – 09:40 פתיחה – טליה אהרוני
09:40 – 11:10 – הרצאת דוייד גרייסון , שאלות ותשובות
"Regaining Trust – Embedding Corporate Sustainability in a roubled Reality"

בין השאלות עליהן ישיב גרייסון בהרצאתו :
כיצד מטמיעות חברות בעולם אחריות תאגידית ? מה מהותי ומה משני ? תפקיד הבורד ויחידות המטה בצמצום ההשפעות שליליות ומינוף השפעות חיוביות, מה סוד הצלחתה של תכנית A של מרקס & ספנסר ? איך מייצרים שותפויות עם ממשלה וחברה אזרחית ? ומדוע רעיון "ערוך שותף" אינו מספיק ?
11:10 – 11:30 הפסקת קפה
11:30 – 13:00 דיון מונחה בהשתתפות הקהל, דיויד גרייסון ומרצי המכללה למינהל*
מחאה חברתית, משבר כלכלי, התעוררות צרכנים – למה לצפות ומה לעשות?
"הדיון בהנחיית טליה אהרוני ומומו מהדב יבחן את האתגרים החדשים המתעוררים לפתחם של תאגידים כפי שהם מועלים וימוצגים על ידי צרכנים, משקיעים, ארגונים אזרחיים המידיה והרגולטור וינסה להגדיר לאורם את עקרון ההוגנות בעסקים, מאפייני תחום האחריות התאגידית ותפקיד מנהל האחריות התאגידית.