מפגש עמיתים מצומצם | הזירה החברתית-כלכלית החדשה והשפעתה על תחום קשרי קהילה בעסקים

האירוע התקיים ב- 28.03.2012
בשיתוף עם "ציונות 2000"